top of page

A l'AULA DE MÚSICA 7 hem optat, des del començament, per un mètode viu i actiu d'educació musical i de desenvolupament global. El cant, les audicions, i els conjunts instrumentals són elements de treball des dels primers cursos.

L'escola, conscient de l'estímul i de la riquesa que aporta la pràctica musical viva i de conjunt, ofereix la possibilitat de participar en l'orquestra i la coral del centre. Comptem amb un grup instrumental estable dedicat a la música contemporània, amb orquestres de formació, grups de cambra i diversos conjunts corals.

En l'actualitat l'escola AULA DE MÚSICA 7 te un gruix important d'alumnat que segueix els cursos d'aprofundiment així com d'alumnes avançats que ja s'incorporen al món professional.

Conscients de que per arribar a tenir un bon nivell cal cuidar les bases, des de bon començament oferim un mètode amb possibilitats de viure de ben a la vora el fet musical amb tots els seus àmbits: artístics, emocionals i tècnics.

Organitzem concerts d'alumnes amb una periodicitat quinzenal, i cerquem oportunitats d'actuar en àmbits fora de l'escola.

També cal dir que l'escola està oberta a noves propostes, amb un esperit permanent de recerca i de difusió de les noves tècniques d'ensenyament i d'aprenentatge.

Adults

  QUE FEM

Aula de Música 7- Classes d'iniciació musical de 3 a 6 anys.

PRIMER CONTANTE AMB LA MÚSICA

Música i moviment de 3 a 6 anys

Aula de Música 7- Preparació per a les proves d'accès a conservatoris professionals i superiors.

EXPERTESA. PREPARACIÓ PROVES ACCÈS

Conservatoris professionals i centres superiors

Aula de Música 7- Tallers per a nadons.

Música de 0 a 2 anys

Aula de Música 7- Aula Inclusiva i musicoteràpia

 Musicoteràpia

Aula de Música 7- Aula Online

Integrada dins del sistema de grups i classes individuals

Aula de Música 7- Estudis reglats de nivell elemental.

De 7 a 12 anys

Alumnes adults.jpeg

Tots podem fer música

Aula de Música 7- Estudis de grau professional

De 13 a 18 anys

Aula de Música 7- Orquestres i combos per nivells.

Orquestres i combos per nivells

Aula de Música 7- Convalidació de crèdits per a ESO i Batxillerat.

ESO i Batxillerat

Aula de Música 7- Preparació pels exàmens de ABRSM

PREPARACIÓ D'EXÀMENS 

ABRSM

Associated Board of the Royal Schools of Music

bottom of page