top of page

AULA SONS Musicoteràpia

Aula de Música 7- Música per alumnes amb necessitats especials i musicoteràpia

L'aula inclusiva és l'aula on, de forma individualitzada i setmanalment, s'atén a aquell alumne amb una necessitat d'atenció especial (diagnosticada mèdicament).

L'objectiu d'aquesta aula és fer de "trampolí" cap a la resta de vivències que conflueixen a l'escola de música: volem que l'alumne es trobi còmode i plenament INCLÒS en el seu propi centre.
Tenim la voluntat d'acostar la música a col·lectius de la ciutat amb necessitats educatives especials i potenciar una escola de música inclusiva.

El/la coordinador/a del projecte:


- Acull l'alumne al centre amb entrevistes amb els pares, amb el professor d'educació especial o mestre itinerant de l'escola de règim general i amb altres institucions


- Assessora i dóna suport als professors que incideixen en l'alumne (tutor, llenguatge, coral) durant tot el curs


- També és l'encarregat/da de fer classes de reforç o sessions puntuals individuals per facilitar el seguiment del curs a l'alumne en la classe col·lectiva.

bottom of page