top of page
Aula de Música 7- Avinguda Diagonal, 327.

L'escola AULA DE MÚSICA 7 neix l'any 1978 amb el nom d'Aula de Guitarra Ferran Sors, sota la direcció de José Luis Lopategui, catedràtic del Conservatori Superior de Música de Barcelona. Així doncs, s'estableix com a escola per a guitarristes, però de seguida veu la necessitat d'ampliar la seva oferta en l'ensenyament de la música, i incorpora nous instruments i assignatures de formació musical. Poc després obre un espai adequat a la iniciació i la sensibilització musicals, destinat a nens a partir de tres anys.

L'any 1983 l'escola pren el nom d'AULA DE MÚSICA 7 i, amb la direcció de Pilar Minaya, consolida les bases de l'actual línia pedagògica. 

El 1988 l'escola és reconeguda per la Generalitat de Catalunya i queda adscrita al Conservatori Superior de Música de Barcelona, però manté la facultat d'establir lliurement la seva programació i els seus criteris didàctics.

 

El curs 1998-99 amb l'aplicació de la LOE, passa a ser Escola de Música Autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per impartir els cursos de Grau Elemental i Mitjà del nou pla d'estudis. Des del curs 2002-03 som escola associada a la UNESCO.

Actualment, l'escola està inscrita al registre de centres educatius en aplicació del nou DECRET 354/2021, de 14 de setembre, de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa, i som centre habilitat per l'Ajuntament de Barcelona per impartir les tardes educatives als centres de règim general de primària i secundària i també al nostre centre.

El professorat i la direcció de l’escola AULA DE MÚSICA 7, som un col·lectiu plural i heterogeni, format en diferents disciplines i provinents de llocs del món ben diferents. Tots nosaltres estem implicats en el projecte de l’escola i vivim il·lusionats per l’aprenentatge i creixement del nostre alumnat.

Som intèrprets en actiu, compositors i implicats en la pedagogia de la música en diferents instruments i nivells.

La actual directora és Laura Búcar.

WhatsApp Image 2023-06-27 at 19.05.15 (1).jpeg
bottom of page