top of page
APRENENTATGE BÀSIC  Estudis reglats
Aula de Música 7- Classes de música de nivell elemental

El programa APRENENTATGE BÀSIC consta de quatre cursos acadèmics organitzats per especialitats instrumentals.

 

En finalitzar aquesta etapa, els alumnes estan preparats per a graduar-se i continuar en el programa d'aprofundiment.

Instruments inclosos al programa d'aprenentatge bàsic
Aula de Música 7- Classes d'instruments de corda de nivell elemental
Aula de Música 7- Classes d'instruments de vent de nivell elemental
Aula de Música 7- Classes de guitarra, piano i cant clàssic i modern de nivell elemental
Programa Acadèmic
Aula de Música 7- Programa acadèmic de nivell elemental
bottom of page