NIVELL ELEMENTAL  Estudis reglats
Aula de Música 7- Classes de música de nivell elemental

El nivell elemental consta de quatre cursos acadèmics organitzats per especialitats instrumentals.

 

En finalitzar aquesta etapa, els alumnes estan preparats per a graduar-se i continuar en el nivell mitjà.

Instruments inclosos a l’ensenyament de nivell elemental
Programa Acadèmic
Aula de Música 7- Programa acadèmic de nivell elemental