top of page
APRENENTATGE BÀSIC 
Aula de Música 7- Classes de música de nivell elemental

El programa APRENENTATGE BÀSIC consta de quatre cursos acadèmics organitzats per especialitats instrumentals.

 

En finalitzar aquesta etapa, els alumnes estan preparats per a graduar-se i continuar en el programa d'aprofundiment.

bottom of page