top of page
APROFUNDIMENT  Estudis reglats
Aula de Música 7- Classes de música de grau professional

 

El programa d'APROFUNDIMENT consta de sis cursos acadèmics dividits en tres cicles.

 

Durant aquesta etapa, l’alumne adquireix el nivell i l’orientació per tenir, qui ho desitgi, la possibilitat de preparar l’accés a Grau Superior.

Instruments inclosos al programa d'aprofundiment:
Aula de Música 7- Classes d'instruments de corda de grau professional
Aula de Música 7- Classes d'instruments de vent a grau professional
Aula de Música 7- Classes de piano, guitarra i cant a grau professional.
Programa Acadèmic
Aula de Música 7- programa acadèmic a grau professional
bottom of page