top of page
AGRUPACIONS Orquestres, combos i Cors  per nivells

Conjunt  Instrumental nivell bàsic

Aula de Música 7- Conjunts instrumentals

Tocar en el conjunt instrumental és una activitat multidisciplinària en la qual totes les branques de l’ensenyament musical s’hi veuen implicades i utilitzades. És una de les activitats més exigents i completes que es dóna en el camí d’un jove músic.

 

En els assajos del conjunt instrumental, l’alumne aprèn primer què és el procés i la disciplina d’assajar, esperar la seva entrada i entrar bé, escoltar en silenci quan es treballa una altra secció del conjunt, ajustar el so per poder tocar en unisò o en harmonia amb un altre instrument, afinar-se amb els companys, apreciar i entendre les diferències entre les famílies d’instruments (vents, cordes, teclats, metalls ...)

Conjunt Instumental nivell aprofundiment

Aula de Música 7- Concjunts instrumentals

A l'Aula de Música 7 partim de l'objectiu d'apreciar la música, tant pel fet musical en ell mateix, com pel seu valor com a mitjà de transmissió cultural i de comunicació.

Per tal d'adquirir la tècnica adequada, cal ser conscients de la importància del treball en equip, adquirint progressivament uns bons hàbits d'estudi, tenir la inquietud per ampliar coneixements sobre els autors, estils com el pop, el rock, el blues, punk i heavy metal.

Ajudem l'alumne a valorar i desenvolupar diferents tècniques de memorització, desenvolupar l'hàbit de tocar en públic, adquirir i desenvolupar tècniques de lectura a vista i els coneixements necessaris per improvisar.

Orquestra de Cambra Aula 7

Aula de Música 7- Orquestra de Cambra Aula 7

Està formada per una vintena d'instrumentistes de totes les edats.
Actuen periòdiques a diferents escenaris com Santa Maria del Mar, Auditori de Sant Cugat, Església de Santa Maria Auxiliadora, Festival Simfònic...

Conjunt coral

Aula de Música 7- Conjunts corals

Allò que es canta de petit, mai no s’oblida!

Aprenem a concentrar-nos i expressem els sentiments amb tot el cos mitjançant la veu. Aquesta onada de veu que al nen li va sortint de dins, l’ajuda a trobar-se a ell mateix individualment i també dins del col·lectiu de la coral.
Respirem junts, cantem cançons alegres (tan tradicionals catalanes com d’arreu del món), pronunciem lletres i paraules noves que potser desconeixem fins ara, portem el ritme, a entonem…

Cor Jove

Aula de Música 7- .JPG

La veu, com a eina indispensable per comunicar-se, s’ha de saber cuidar i treballar,  assessorem i donem la possibilitat de conèixer la veu, la seva extensió i els seus problemes. La veu, tractada amb naturalitat i de manera adequada, pot evolucionar commoure cantant amb alegria i il·lusió.


Qui sap cantar bé una frase musical, sabrà tocar-la molt millor.

Coral d'adults

adults.jpg

Obert a totes les persones amb inquietuds musicals que vulguin cantar acompanyats per un professional expert que els ajudarà a més a millorar la seva tècnica vocal. Cantar és un excel·lent mitjà per a crear sentit de comunitat i esperit d'equip, ja que es construeixen relacions basades en la confiança i es fomenta la cohesió entre els companys. És un gran mitjà d'expressió que reforça l'autoconfiança i ens fa sentir bé amb nosaltres mateixos

En cadascun dels assajos es combinarà l'aprenentatge de tècnica amb l'experiència de cantar una peça musical. Ideal per a persones que gaudeixen cantant i que tinguin ganes de passar-s'ho bé en companyia d'amics amb els quals serà capaç de cantar peces musicals adaptades.

Fomenta l'autodisciplina perquè és fonamental saber escoltar, seguir el ritme, i respectar les indicacions del director. Reforça la memòria ja que el repertori requereix un estudi. És un excel·lent exercici físic ja que la gimnàstica de la respiració obliga a treballar la musculatura abdominal, diafragmàtica i intercostal, augmentant la capacitat respiratòria. Permet a títol individual, ser conscient dels propis recursos personals i del grau d'aprenentatge aconseguit gràcies a la combinació de tècnica i experiència en el cant.

 

No es requereix experiència prèvia

Grups de guitarres

Concert de primavera 2024 (10).bmp

Treballarem amb diferents recursos metodològics i estratègies per afrontar l'aprenentatge de la guitarra, de forma grupal.


- A la classe, l'alumnat hi va amb la seva guitarra
- Toquem junts des de l'inici
- Lectoescriptura amb notació musical
- Treballem la improvisació a l'aula.

 

• Fem exercicis previs d'escalfament, amb instrument i sense.

• Iniciem l'alumnat amb els primers passos per crear una orquestra de guitarres.

• Explorem les possibilitats mecànic-melòdiques-harmòniques de la guitarra.

• Fem exercicis de coordinació i aplicats a l'aprenentatge de l'instrument per millorar el sentit rítmic del grup.

• Treballem la tècnica de l'instrument en grup.

• Treballem l'harmonia.

• Triem un repertori bàsic de diferents composicions musicals amb diferents estils adaptat el nivell del grup.

• Acabem amb petits concerts trimestrals on s'interpretarà el repertori treballat durant el curs.

 

El curs té un caràcter eminentment pràctic, ja que l'alumnat participa activament sempre amb la seva guitarra. Proposem un entrenament versàtil que prepara i predisposa l'alumne a formar-se, tant en el terreny tècnic com en el de l'expressió artística.

Combos de Música Moderna

Aula de Música 7- Combos de música moderna

Les classes són col·lectives, en funció del nivell i l'edat. L'escola proposa l'horari, però es poden buscar espais que vagin bé a tot el grup perquè puguin treballar setmanalment. Es treballa a través d'entrenaments i repertoris triats pels membres del grup o recomanats pel professor/a, fonamentats en la coordinació instrument-veu i potenciant la unió entre les expressions instrumentals i vocals.

Es muntaran conegudes obres de la història del jazz, la música rock, pop..., adaptades als límits vocals i instrumentals de cada participant.

bottom of page