top of page
Aula deMúsica 7- José Luis Lopategui

L'Aula de Música 7 va ser creada el 1987 pel mestre José Luis Lopategui, guitarrista, pedagog i catedràtic de guitarra del Conservatori Superior de Música de Barcelona

José Luis Lopategui fou amic i alumne privilegiat del mestre Narciso Yepes. Fou aquest fet, juntament amb els lligams amb el mestre Pujol, i la ferma convicció que la guitarra era un instrument igualment idoni que els instruments simfònics per a la interpretació rigorosa de la música clàssica, el que va guiar la tasca musical de José Luis Lopategui durant els més de 30 anys de vida musical activa en una trajectòria que va desenvolupar-se per igual en els àmbits concertístic, docent i d’investigació.

El 15 de desembre de l’any 2002 es va constituir formalment l’Associació Musical i Cultural José Luis Lopategui, l’objectiu principal de la qual és continuar amb la tasca d’estudi, projecció i difusió de la guitarra clàssica que va dur a terme José Luis Lopategui durant els seus anys d’intensa activitat concertística i pedagògica.

 

L’Associació Musical i Cultural José Luis Lopategui és una associació de caràcter no lucratiu, que compta amb membres, els quals són amics, alumnes i exalumnes i, melòmans i aficionats a la música.

Organitza cada any el Concurs Juvenil de Guitarra J.L. Lopategui, per a joves de 13 a 18 anys, del que Aula de Música 7 és un dels principals patrocinadors i col·laboradors.

Visiteu la pàgina web:  www.amicjllopategui.es

Aula de Música 7- Associació Musical i Cultural J.L. Lopategui
bottom of page