INICIACIONS  Música i moviment de 3 a 6 anys

“La pràctica de la música des de les primeres edats contribueix al desenvolupament general de la personalitat de l'infant i al seu comportament envers els altres”

La iniciació musical vol despertar, estimular i fer viure el món de les emocions, modelant la sensibilitat i musicalitat inherent en els infants.

És amb els sentits que a poc a poc interioritzem tot allò que acabarà convertint-se en aprenentatge. Amb l'experiència fem descobertes, i amb el raonament establim bases sòlides, elaborades i analitzades.

Ens dediquem a despertar l'infant en l'art musical, en el desig de fer música, de ser-ne el protagonista, d'atreure'ls cap al món sonor i les seves combinacions, obrint les oïdes a diferents estils de música i a la descoberta de la seva capacitat d'improvisar.

Capacitat d'escoltar i d'anar creant imatges interiors, objectiu del treball d'oïda. Sentit del ritme, lligat al moviment, a partir de propostes sonores. El moviment corporal, natural i espontani, dels infants serà utilitzat per expressar diferents estímuls musicals que li seran proposats. La cançó com a element globalitzador serà present en totes les etapes de la formació musical.


Acostem el nen al món de la música, d'una manera propera. Els nens viuen a dins d'una escola de música l'experiència contínua de la música en directe, l'estímul de veure i escoltar altres nens tocant i estudiant diferents instruments, cantant o interpretant en conjunt. Ells mateixos es convertiran en públic d'aquests altres i acabaran participant junts en concerts i audicions amb altres nivells.

 

INICIACIÓ INSTRUMENTAL


Durant la Iniciació Musical quan es fa un treball profund dels instruments amb actuacions en directe i coneixement sonor dels timbres. L'objectiu és acostar l’instrument als infants. Gaudim descobrint les possibilitats de l’instrument.

Aula de Música 7- Escola de Música a Barcelona. Tots els nivells, estils i edats.

Tots els estils            

     per a totes les edats

HORARI

De Dilluns a Divendres:

de 15:00 a 21:00​ h.

Dimarts i Dijous:

de 10:00 a 13:00​ h.

ADREÇA

Av. Diagonal 327, 2n-1a

08009, Barcelona. 

aula7@aulademusica7.com

Tel: 93 207 40 22 
Mòb: 616 864 891