top of page

PRIMER CONTACTE AMB LA MÚSICA  Música i moviment de 3 a 6 anys

Aula de Música 7- Classes d'iniciació musical

“La pràctica de la música des de les primeres edats contribueix al desenvolupament general de la personalitat de l'infant i al seu comportament envers els altres”

El programa PRIMER CONTACTE AMB LA MÚSICA vol despertar, estimular i fer viure el món de les emocions, modelant la sensibilitat i musicalitat inherent en els infants.

És amb els sentits que a poc a poc interioritzem tot allò que acabarà convertint-se en aprenentatge. Amb l'experiència fem descobertes, i amb el raonament establim bases sòlides, elaborades i analitzades.

Ens dediquem a despertar l'infant en l'art musical, en el desig de fer música, de ser-ne el protagonista, d'atreure'ls cap al món sonor i les seves combinacions, obrint les oïdes a diferents estils de música i a la descoberta de la seva capacitat d'improvisar.

Capacitat d'escoltar i d'anar creant imatges interiors, objectiu del treball d'oïda. Sentit del ritme, lligat al moviment, a partir de propostes sonores. El moviment corporal, natural i espontani, dels infants serà utilitzat per expressar diferents estímuls musicals que li seran proposats. La cançó com a element globalitzador serà present en totes les etapes de la formació musical.


Acostem el nen al món de la música, d'una manera propera. Els nens viuen a dins d'una escola de música l'experiència contínua de la música en directe, l'estímul de veure i escoltar altres nens tocant i estudiant diferents instruments, cantant o interpretant en conjunt. Ells mateixos es convertiran en públic d'aquests altres i acabaran participant junts en concerts i audicions amb altres nivells.

 

PRIMER CONTACTE INSTRUMENTAL

Durant aquest programa és quan es fa un treball profund dels instruments amb actuacions en directe i coneixement sonor dels timbres. L'objectiu és acostar l’instrument als infants. Gaudim descobrint les possibilitats de l’instrument.

bottom of page